પાંડુરંગ નાચંતો “પાંડુરંગ” સામે.

સામાન્ય

ઉપવની ભૂમિના પવિત્ર ધામે,

પાંડુરંગ નાચતો “પાંડુરંગ” સામે…(૨)

 

મૂર્તિ પૂજાની વ્યાપકતા બતાવી,

“વધતી પ્રતિમા” ની ઝાંખી કરાવી,

કણ કણ માં ઈશ્વરનું દર્શન કરાવે…             પાંડુરંગ…

 

ભક્તિના સાધન તો એનાં છે નોખાં,

પાવડા તીકમ ને તગારાં અનોખાં,

લીધો તીકમ છોડી બાંસુરી કાન્હે…              પાંડુરંગ…

 

કર્મયોગી ભક્તોને પરસેવે ન્હાયો,

મનનો કુસુમહાર એણે સ્વીકાર્યો,

ઢેફાંનાં કુમકુમ શોભે છે લલાટે…                 પાંડુરંગ…

 

અર્થશાસ્ત્ર વેદોનું પીંછુ સજાવ્યું,

વિષ્ણુ ને લક્ષ્મીનું મિલન કરાવ્યું,

વૃક્ષોમાં વિષ્ણુના દર્શનને નામે…                પાંડુરંગ…

 

વ્યક્તિમાં ભક્તિની શક્તિ જગાવી,

આસક્તિ કાઢી અનાસક્તિ લાવી,

ઘડતો માનવને એ ઉપવનને સ્થાને…          પાંડુરંગ…

    ===ૐ===

જેઠ સુદ પડવો, સં. ૨૦૪૧, સોમવાર. તા. ૨૦-૫-૮૫.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s