સ્વપ્નોનો લઈ સહારો જીવવામાં ના મજા છે.

સામાન્ય

વાતો તણાં વડાંમાં જમવાની ના મજા છે,

સ્વપ્નોનો લઈ સહારો જીવવામાં ના મજા છે.

 

સિદ્ધાંત શબ્દ ચૂસતાં જડતા રમ્યા કરે છે,

સિદ્ધો અનુસર્યા વિણ સિદ્ધાંત તો સજા છે…           સ્વપ્નો…

 

હસતાં કરે જે સાહસ એ વીર છે પૂજાતા,

સાહસ થતું હસાહ્સ એ હાસ્યમાં કજા છે…             સ્વપ્નો…

 

વિચરે છે આખા જગમાં ચરતા પશુ સમાણા,

સૌંદર્યએ જીવનથી ત્યારે લીધી રજા છે…               સ્વપ્નો…

 

હૈયું નચાવે એવી વાણી પ્રભુ કૃપા છે,

માથેથી વહેતી વાતો એ ધર્મને સજા છે…               સ્વપ્નો…

 

સહુ દુશ્મનોને મારી જીવવાને ખુદ ચહે છે,

પણ દુશ્મની હટાવી જીવવામાં ખુબ મઝા છે…        સ્વપ્નો…

 

બોલાવે દિલ અગાશી જામી છે આજ મહેફીલ,

ચાંદાની સંગ ઝૂમતી તે ચંદ્રિકા ફિદા છે…               સ્વપ્નો…

    ===ૐ===

જેઠ સુદ તેરસ, સં. ૨૦૪૧, શનિવાર. તા. ૧-૬-૮૫.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s