આ પાંડુરંગ

સામાન્ય

(રાગ – મોરલી વેરણ થઈ… અને શિવરંજની)

 

શ્યામ વિના બીજો ન કોઈ,

    આ પાંડુરંગ શ્યામ વિના બીજો ન કોઈ.

યોગેશ્વર મૂરત મેં જોઈ,

    આ પાંડુરંગ શ્યામ વિના બીજો ન કોઈ.

 

મોર મુકુટ પીતાંબર છોડી શ્વેત વસ્ત્રો સોહે,

વાણીની બાંસુરી બજાવી મનડાં સૌનાં મોહે…                        આ પાંડુરંગ…

 

કૃષ્ણે સૌને ઘેલાં કીધાં વિધવિધ નાચ નચાવી,

પાંડુરંગે દિલડાં જીતી ભાવ સરિતા વહાવી…                          આ પાંડુરંગ…

 

પુંડલીકનો વિઠ્ઠલ બોડાણાનો એ રણછોડ રાઈ,

સ્વાધ્યાયીનો પાંડુરંગ એ વિધવિધ રૂપે પૂજાઈ…                    આ પાંડુરંગ…

 

ગોવર્ધન સંસ્કૃતિનો ઉંચક્યો ધર્મની રક્ષા કીધી,

संभवामि युगे युगे ની વાતો સાચી કીધી…                                આ પાંડુરંગ…

 

कृणवन्तो विश्वमार्यम् નું ગર્જન એણે કીધું,

कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् નું મેં તો દર્શન કીધું…                                 આ પાંડુરંગ…

 

ઉપવનનો વનમાળી એ તો ’કૃષિ’ મહીં છે કન્હાઈ,

‘અમૃતાલયમ’ ની એ અમૃતધારા શાશ્વત શાંતિદાયી…            આ પાંડુરંગ…

    ===ૐ===

બીજો શ્રાવણ સુદ નોમ, સં.૨૦૪૧, શનિવાર. તા.૨૪-૮-૮૫.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s