સ્વયં સંગીત

સામાન્ય

શિરની સિતાર દિલ તણી ઠૂમરી બજાવી ગઈ,

દર્દની ગઝલ ખરી રંગત જમાવી ગઈ,

અરમાનની એ ભૈરવી ગુલતાન કરી ગઈ,

નયનો ભરેલી તાન તો મલ્હાર રચી ગઈ;

 

દિલના એ ધબકારથી તબલા બજી ગયા,

શ્વાસ પ્રતિશ્વાસ બાંસુરી બની ગયા,

નયનો તણાં મટકાં ખરાં મંજીરા બની ગયા,

હાર્મોનિયમ સુરાવલી અધરો મૂકી ગયા;

 

શ્રોતા અને સર્જક બન્યો બન્ને હું એકલો,

સાધક અને ગુરુ બન્યો બન્ને હું એકલો,

વાદક અને ગાયક બન્યો બન્ને હું એકલો,

મનથી સ્ફૂરેલ ગીતનો માલિક હું એકલો.

=== ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s