અમે રિક્ષા ચાલક છૈયે.

સામાન્ય

અમે રિક્ષા ચાલક છૈયે, અમે રિક્ષા ચાલક છૈયે

ગલી ગલી ને ઘેર ઘેર જઈ, હરિના વાહક થૈયે…            અમે…

 

સંસ્કૃતિ આંસુ ઝરતી’તી,

ધર્મે ઊની આહ ભરી’તી,

રથ ચાલક થઈ કૃષ્ણે રક્ષ્યા, નાના ચાલક થૈયે…        અમે…

 

યંત્ર યુગનું પ્રતીક રિક્ષા,

ધર્મક્રાંતિની ગણવી દીક્ષા,

સંસ્કૃતિની રક્ષા રિક્ષા, લઈને કરતા જઈયે…                અમે…

 

રિક્ષાનાં ત્રણ ચક્રો સોહે,

જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ થઈ મોહે,

દેવા કાજે જીવન પરીક્ષા, રિક્ષા સાધન ગણીયે…          અમે…

 

ઘડીક ભેળાં થાય ઉતારુ,

“પ્રભુ ઋણનો ભાર ઊ‌તારું”

એમ ગણીને ઈશ વિચારો, સૌને કહેતાં જઈયે…            અમે…

 

પાંડુરંગ જગને જગવે છે,

માધવના મનને નચવે છે,

એની ઈચ્છા સાકારીત કરવાને, ’ગોપી’ બનીયે…           અમે…

===ૐ===

માગસર વદ ચોથ, સં. ૨૦૪૩, શનિવાર. તા. ૨૦-૧૨-૮૬.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s