ખેલ જવાની તારો ખેલ.

સામાન્ય

ખેલ જવાની તારો ખેલ,

રમત બીજાની ઊંચી મેલ,

ખેલ જવાની તારો ખેલ.

 

પ્રભુ મોકલે કરી સભાન,

પી શૂરા કાં ભુલે ભાન,

કર્મ શૂન્ય તેથી ગુમનામ,

આળસને હડસેલી મેલ…        ખેલ…

 

જીવન ખુદ છે ઝંઝાવાત,

ડરવાની છોડીદે વાત,

મારી દે એને તું લાત,

શૌર્ય તણી રેલવજે રેલ…        ખેલ…

 

જગ આખું દુઃખથી છે ત્રસ્ત,

દુર્ગુણનાં રાહુથી ગ્રસ્ત,

ઈર્ષાને ફેલાવવા વ્યસ્ત,

ખીલવજે તું સ્નેહની વેલ…      ખેલ…

 

જોબન ના છે અંધાપો,

જપવા અસ્મિતા જાપો,

હણવાં જગના સંતાપો,

જીવન સર્જવા કરજે પહેલ…    ખેલ…

 

ના કરજે કંટકનું વન,

ધન અણમોલું છે જોબન,

સંસ્કારોથી શોભે તન,

રામ કરે તુજ સંગે ગેલ…          ખેલ…

===ૐ===

મહાવદ નોમ, સં.૨૦૪૩, રવિવાર. તા. ૨૨-૨-૮૭.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s