વર્ષો પછી જડેલું “હૈયું” હરિ નિહાળે.

સામાન્ય

મૂંગો બનીને ઈશ્વર આશક નજરથી ભાળે,

વર્ષો પછી જડેલું “હૈયું” હરિ નિહાળે.

 

માધવને કાજ કેવી મીરાં બની દિવાની,

જાળે ફસાઈ મીના ઝંખે છે જેમ પાણી,

ઘનશ્યામ એમ તડપ્યો સળગ્યો વિરહની ઝાળે…          વર્ષો…

 

માનવ હૃદય બન્યા’તા સેતાનનાં નિવાસો,

ઈર્ષા ને દ્વેષનાં ભૂત નાખે સદા નિસાસો,

ભાવે કીધાં તેં ભેળાં દિલ પ્રેમ પુષ્પ માળે…                 વર્ષો…

 

તે રંગભેદ ટાળી સહુ ‘પાંડુરંગી’ કીધાં

ભેદો મિટાવી સઘળા ટાળી દીધી તેં દ્વિધા,

દીધો વિસામો સૌને તારા હૃદયની પાળે…                  વર્ષો…

 

બંદી બન્યો’તો કહાનો પંથોના કેદખાને,

છોડી અખંડ રૂપને ખંડોમાં મૂર્ખ માને,

કીધો તેં મુક્ત તેથી વિચરે જગત વિશાળે…                વર્ષો…

 

જોઈને કારનામાં પાગલ થયો મુરારી,

સાચી કરેછે તારી હઠને હરિ સ્વીકારી,

થઈ સ્નેહ ઘેલો તુજને ભેટે હૃદય રસાળે…                   વર્ષો…

 

યોગેશ્વરા તું પ્રગટ્યો થઈ પાંડુરંગ રૂપે,

સમરસ થયો સહુમાં ‘દાદા’ના સ્નેહ રૂપે,

ગીતાનું પેય પાઈ ક્ષણ ક્ષણનું મૌન ટાળે…                 વર્ષો…

===ૐ===

ભાદરવા વદ સાતમ, સં. ૨૦૪૪, રવિવાર. તા. ૨-૧૦-૮૮ (ગાંધી જયંતી).

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s