મારું મનડું રટે.

સામાન્ય

ન જોઈ ન જાણી એવી છો ‘ઘટના’,

મારું મનડું રટે છે તમારી રટના… (૨)

 

હૃદય શૂન્ય જનને તમે હૈયું દિધું,

ને માનવને માનવનું સગપણ છે ચીંધ્યું,

ભાવ લીપીથી આપે રચી રચના…                મારું…

 

યુવા દિલની જ્વાળા મશાલો બની ગઈ,

બની જ્યોત ઊર્મિ પ્રભુ આરતી થઈ,

સૃજી ક્રાંતિ આ વિશ્વે મધુર વચના…             મારું…

 

ધ્રૂજે આળસુ લાલચું વૃતિ જગમાં,

મલકતી કૃતિ પહોંચે ઈશના ચરણમાં,

નાચે નટવર સૂણી ગીત ગાય રસના…         મારું…

 

તમે વેદની વેદનાને મટાડી,

ગીતાને ગતી દઈને જગમાં રમાડી,

કૃતિ ભક્તિનાં ખળખળ વહે ઝરણાં…         મારું…

===ૐ===

ચૈત્ર વદ ચૌદસ, સં.૨૦૪૫, ગુરુવાર. તા. ૪-૫-૮૯.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s