વાત વાતમાં લડતાં લડતાં.

સામાન્ય

વાત વાતમાં લડતાં લડતાં,

ઘડીયે ઘડીયે રડતાં રડતાં,

એક બીજાને નડતાં નડતાં,

જીવન જીવતાં મરતાં મરતાં.

 

સમય બગાડે હરતાં ફરતાં,

વાણ બગાડે બકતાં બકતાં,

સૌને માથે પડતાં પડતાં.

સદાય રહેતાં ડરતાં ડરતાં.

 

સંતે કીધાં ફરતાં ફરતાં,

મન મંદિરને ઘડતાં ઘડતાં,

જીવન પગથી ચડતાં ચડતાં,

પ્રભુ પ્રસાદી મળતાં મળતાં.

 

હોંશે ગગને ઉડતાં કીધાં,

મીના સમ જળ તરતાં કીધાં,

વર્ષા થઈ ધરતી ઉર ભરતાં,

યુગ તરસ્યાંને હસતાં કીધાં.

 

હરિ રટણને રટતાં રટતાં,

પ્રભુ કાર્ય ઉર ધરતાં ધરતાં,

સંત કૃપાને સ્મરતાં સ્મરતાં,

પૂર્ણ જીવન પદ જડતાં જડતાં.

===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s