વર્ષોની વણઝાર.

સામાન્ય

વર્ષોની વણઝાર; ચાલી વર્ષોની વણઝાર,

થંભે ના ક્ષણવાર; ચાલી વર્ષોની વણઝાર.

 

કોને ખબર દિશા એની કયાં?

કંઈ મંઝિલને જાવું છે કયાં ?

ઉત્તર દે ન લગાર…                          ચાલી…

 

શૈશવનાં પુષ્પો ચીમળાયાં,

યૌવનનાં સ્વપ્નો રોળાયાં,

રંગ ભૂલ્યો ખુમાર…                         ચાલી…

 

અન્ય નયન ઘડપણ નિહાળે,

મારી આંખો યૌવન ભાળે,

મૂંઝવણ અપરંપાર…                       ચાલી…

 

વયની ધૂળથી મુખ ખરડાયે,

સુંદરતા ત્યારે રિસાયે,

આશા ઠંડી ગાર…                            ચાલી…

 

ઈશના દેશે ના ઉમર ક્ષય

પાનખર નહીં વસંતનો જય

શાશ્વત પ્રેમ પ્રસાર…                        ચાલી…

===ૐ===

જુન ૧૯૮૯.

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s