શ્યામ ઝંખે છે એવી યુવાની.

સામાન્ય

પ્રભુકાર્યની મહેક જીંદગાની,

શ્યામ ઝંખે છે એવી યુવાની. . .                    હો (૨)

 

કાંટાળા મારગને પણ એ સ્વીકારશે,

જીવનનાં મૂલ્યો જન હૈયે વસાવશે,

ભલે દેવી પડે કુરબાની. . .                           શ્યામ. . .

 

રડતાં લોચનીયામાં‌ આશાને આંજતી,

પડકારો સામે એ સાવજ થઈ ગાજતી,

જાણે ચમકે શિવાની ભવાની. . .                  શ્યામ. . .

 

ભોગની ભૂતાવળને શિવજી થઈ મારશે,

ભાવની ભીનાશ દિલો દિલમાં રેલાવશે,

હરિ હૈયાની થાય ફૂલદાની. . .                       શ્યામ. . .

 

જીંદગીનો ફાગણીયો થઈને એ ફાલશે,

રંગોમાં રંગાઈ રંગીન થઈ મહાલશે,

થશે જીવન ઉત્સવની નિશાની. . .                શ્યામ. . .

 

પાંડુરંગ પીયૂષનું પાન કરી ઝૂમતી,

વિધાયક આશાના ચહેરાને ચૂમતી,

એની વાણી અમૄત સરવાણી. . .                   શ્યામ. . .

=== ૐ‌ ===

ફાગણ વદ સાતમ, સં. ૨૦૪૬, સોમવાર. તા. ૧૯-૦૩-૧૯૯૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s