છોડી મંદિરને

સામાન્ય

(રાગ – મારા દ્વારિકાના નાથ)

 

છોડી મંદિરને ભગવાન ઘેર ઘેર પધારે,

ઘેર ઘેર પધારે લીલા લ્હેર વધારે. . .                            છોડી મંદિરને. . .

 

પરભુની પાસે જઈ લોકો નિજનાં દુ:ખડાં રડતાં,

જગન્નાથને નાની મોટી માંગોથી મૂંઝવતાં,

ભાવ ઘેલા હૈયે આજ એ ભગવાન પોકારે. . .               છોડી મંદિરને. . .

 

પરિક્રમાએ માધવ નીકળ્યા ઘૂમે આખા ગામે,

ઘરે ઘરે જઈ વાસ કરતા જાય નવા મુકામે,

ભૂલી વેરઝેર એક થઈ રામ સત્કારે. . .                        છોડી મંદિરને. . .

 

હરિ કરે વાસ કે દુર્ગુણ ભડકી ભડકી ભાગે,

સદગુણો તો આળસ મરડી માનવ હૈયે જાગે,

ન્હાતા આનંદે ઘનશ્યામ એવાં મનના ફુવારે. . .         છોડી મંદિરને. . .

 

મંદિરથી ઘરમંદિર જઈને તનને મંદિર કરતા,

મનનો મેલ નિવારી ઈશ્વર મનમંદિરમાં રમતા,

એમ બગડેલા ઈન્સાનને ભગવાન સુધારે. . .             છોડી મંદિરને. . .

 

ઘર ઘર થાતાં ગોકુળીયું ને ગામ બને વૃંદાવન,

સદગુણોનાં ફૂલડાં ખીલતાં મ્હેકે જીવન ઉપવન,

થઈને વનમાળી ગુલતાન નાચે ઉપવનને ક્યારે. . .     છોડી મંદિરને. . .

=== ૐ ===

ભાદરવા વદ બીજ, સં. ૨૦૪૬, ગુરુવાર. તા. ૬-૯-૧૯૯૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s