તરવું હોય તો ડૂબ.

સામાન્ય

તરવું હોય તો ડૂબ,

ડૂબકી ખાતા શીખીજાને,

માણ મજા તું ખૂબ. . .            તરવું . . .

 

તું ભારે તો જળના તારે,

હલકો થા જળ આવે વ્હારે,

પર્વત જેવાં સાગર મોજે,

ઊછળી ખુશીઓ લૂંટ. . .        તરવું . . .

 

કાળાં કાળાં ભમ્મર પાણી,

ચકરાવે લઈ જાયે તાણી,

બૂંધે જઈને છટકી જાતું,

વમળ થકી તું છૂટ. . .            તરવું . . .

 

ઉપર છલ્લે બુદ્દબુદ પાવે,

ડૂબે તો ઊંડાણે જાવે,

પેટાળે મોતી છૂપાયાં,

અબ્ધિ કરથી ઝૂંટ. . .            તરવું . . .

 

સમુદ્ર મંથન કરવું તારે,

વિષ નીકળે તો પીવું તારે,

ત્યારે અમૃતધારા વરસે,

પી અમૃત રસ ઘૂંટ. . .            તરવું . . .

=== ૐ ===

ભાદરવા વદ આઠમ, સં. ૨૦૪૬, બુધવાર. તા. ૧૨-૯-૧૯૯૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s