પ્રભુ પાસે હું શેં જાઉં?

સામાન્ય

પ્રભુ પાસે હું શેં જાઉં?

મારાં પાપ શૂળો શેં ચઢાવું.

 

છે ડહોળાયાં જીવન વારી,

ના અભિષેકનાં અધિકારી,

એનાં ચરણો હું શેં ધોઉં ?…                મારાં…

 

મુજ જીવન ફૂલ કરમાયાં,

હરિ ચરણ જતાં શરમાયાં,

દુર્ગંધી કાં ફેલાવું…                             મારાં…

 

ક્ષતિઓથી ભગ્ન જીવન છે,

ત્રુટિઓનાં શૂળનું વન છે.

વનમાળી ક્યાં હું વસાવું…                 મારાં…

 

કર્મોનું ના ઠેકાણું,

મારું જીવન પાત્ર છે કાણું,

એમાં હરિરસ શેં હું લાવું…                  મારાં…

 

મારી ચેષ્ટા સઘળી બાલિશ,

તુજ કૃપા જો હું પામીશ,

તું તેડે તો હું આવું…                           મારાં…

===ૐ===

શ્રાવણ સુદ છઠ, સં. ૨૦૪૬, શુક્રવાર. તા. ૨૭-૭-૯૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s