સંદેશો નવલા વરસનો જી રે…

સામાન્ય

સંદેશો નવલા વરસનો જી રે…

“માનવ ગૌરવ દિન” ઉજવવો જી રે…

પાંડુરંગ હૈયાની વાણ,

દીનોની દીનતા મિટાવવા…

 

લક્ષ્મીના વૈભવને પામવો જી રે,

શક્તિનો સંચય વધારવો જી રે,

સંસ્કૃતિ વર્ધનને કાજ,

ભક્તિની શક્તિ સમજાવવા…

 

પાપનાં પશુઓને મારવા જી રે,

પાપીને પુણ્યદાન આપવા જી રે,

નંદન વન સર્જવાને કાજ,

સત્કર્મે સૃષ્ટિ સજાવવા…

 

જ્ઞાન જ્યોત દિપે જલાવવી જી રે,

ભવનાની તેલ ધાર પૂરવી જી રે,

અંધારાં ભેદવાને કાજ,

દિલની દિવાળી ઊજવવા…

 

ગૌરવથી જીવન મઠારવું જી રે,

હીનતાના શબને જલાવવું જી રે,

નવલા વરસને પ્રભાત,

ગૌરવની આરતી ઊતારવા…

===ૐ===

આસો વદ અમાસ “દિવાળી”, સં. ૨૦૪૬, ગુરુવાર. તા.૧૮-૧૦-૯૦.

(મનુષ્ય ગૌરવ દિનની ઉજવણી નિમિત્તે મુંબઈ જતાં બસમાં રચાયેલું)

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s