દર્શન મેં કીધાં!

સામાન્ય

દર્શન મેં કીધાં તારા દર્શન મેં કીધાં,

તુજને જોઈને મારાં પાપો છે લીધાં.

 

ભોગોને કાજે ભૂ મંડલમાં ભાગું,

ઈશ્વરના કામો હું હળવેથી ત્યાગું,

મારી બુદ્ધિએ રાહ તારા છે લીધાં. . .                  દર્શન. . .

 

મારી શક્તિઓનું ખુદને કંઈ ભાન ના,

ખોળે મૃગ કસ્તુરીને ક્યાં છે તે જ્ઞાન ના,

શક્તિના સ્ત્રોતના કમાડ ખોલી દીધાં. . .          દર્શન. . .

 

આળસ એ મારાં જીવનનો વિલાસ છે,

ધન કાજે ધંધો મારો જીવન વિકાસ છે,

સ્વાધ્યાય અમૃત તેં દીધાં મેં પીધાં. . .               દર્શન. . .

 

મારી બીમારી હું મનનો ભીખારી,

જીંદગી મધુરી તેની કીધી ખુવારી,

રંકને તેં રાજવીના મહેલ ભેટ દીધાં. . .               દર્શન. . .

 

પાંડુરંગ રંગ મહીં મારે છે નહાવું,

ગાયેલું એણે જીવન ગીત ગાવું,

કીધાં જીવનનાં ચઢાણ એણે સીધાં. . .              દર્શન. . .

=== ૐ ===

પોષ સુદ પૂનમ, સં. ૨૦૪૭, સોમવાર. તા. ૩૧-૧૨-૧૯૯૦.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s