પગદંડી

સામાન્ય

(રાગ – જીંદગીના ચોપડામાં સરવાળા માંડજો)

 

ચીલે ચીલે ગાડું એ ગબડાવે જાય છે,

પગદંડી જોઈ નવી ગૂંચવાઈ જાય છે.

 

આદત અદાવતથી જીવન બગાડ્યું,

જઈને અદાલતમાં વેરને વધાર્યું,

કાંટાળા મારગ પણ વ્હાલાં ગણાય છે…        પગદંડી…

 

હાથ ખૂલે લેવામાં દેવાને મૂઠી,

સ્વાર્થ સાધવાને એ વાત કરે જૂઠી,

આડે અવળે પાટે ગાડી લઈ જાય છે…           પગદંડી…

 

પોતે જે માને તે વેદ વાક્ય માને,

બીજાની વાત ખરી ધરતો ના કાને,

જડતાનો દેવ ઊંધે મારગ અથડાય છે…        પગદંડી…

 

નીંદામણ નિંદાનું કરવું ગમે ના,

પીંજણ પંચાત કેરું પડતું મૂકે ના,

દુનિયાનો કાજી થઈ સૌને ભટકાય છે…        પગદંડી…

=== ૐ ===

પોષ વદ પડવો, સં. ૨૦૪૭, મંગળવાર. તા. ૧-૧-૧૯૯૧.

Advertisements

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s