ક્યાં સુધી?

સામાન્ય

આપની કરવી પ્રતિક્ષા ક્યાં સુધી?

ઉપેક્ષાઓ સહન કરવી ક્યાં સુધી?

 

અંધાર ચારે કોર છે દિવો જલાવું હું,

બૂઝાવતા રહેશો તમે તે ક્યાં સુધી?

 

તરસ ભાંગો પારકાંની સ્નેહ વારી દૈ,

ટળવળું હું ઘૂંટ કાજે ક્યાં સુધી?

 

રૂપનો શણગાર ધારીને હું ઊભો’તો,

ઊતરી ગયો નીખાર, જોવી રાહ, બોલો ક્યાં સુધી?

 

આપના દીદારને વર્ષો વીતી ગયાં,

ડર રહે દિલમાં કે મારી ઓળખાણો ક્યાં સુધી?

 

કીધી હશે કો ભૂલ તેની ભોગવું સજા,

ક્યારે ફરી મળશો મને હું રાહ જોઉં ક્યાં સુધી?

=== ૐ ===

પોષ વદ ચોથ, સં. ૨૦૪૭, શુક્રવાર. તા. ૪-૧-૧૯૯૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s