મારાં જીવનને એવું સજાવું.

સામાન્ય

મારાં જીવનને એવું સજાવું,

પ્રભુ લલચાયે તેવું બનાવું.

 

ચહેરા પર હાસ્યની પતંગ મેં ચગાવી,

ઊર્મિ પતંગિયાની હાર મેં ઉડાવી,

હાથ પાયમાં હું શક્તિ નચાવું…                પ્રભુ . . .

 

શ્રદ્ધાના જળથી મેં આશા ઉછેરી,

બેઠક સંકલ્પોની કીધી ઉંચેરી,

સ્નેહ મખમલની ચાદર બીછાવું…            પ્રભુ . . .

 

હિંમતના હલેસે નૌકા હંકારી,

ઈશને સુકાન દઈ મંઝીલ સ્વીકારી,

છે વિજય કેરું ગીત મારે ગાવું…                પ્રભુ . . .

 

કૃતિનાં સ્મારક જન હૈયે સરજવા,

ઈશ સ્મૃતિ કાવ્ય દિલોદિલમાં રેલાવવાં,

ફળો કીર્તિનાં શ્યામને ધરાવું…                 પ્રભુ . . .

=== ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s