પુત્ર પ્રેમ કાજ

સામાન્ય

(રાગ – જીવનને સુંદર બનાવશું)

 

પિતૃઓ પ્રેમે પધારજો રે,

પુત્ર પ્રેમ કાજ તમે આવજો.

 

શ્રદ્ધાથી શ્રાદ્ધ મહીં નોતરું મેં દીધું,

ઈચ્છા તમ થાય પૂરી એવું પ્રણ લીધું,

આશિષના અમૃત પીવડાવજો રે…            પુત્ર પ્રેમ. . .

 

કરુણાકર ઈશ્વરની પાસ વાસ આપનો,

સંદેશો દેવાને આવજો શ્રી રામનો,

ભાવના પિયુષ લઈ આવજો રે…              પુત્ર પ્રેમ. . .

 

સાચવું પરંપરા હું સંસ્કૃતિ ધર્મની,

ચરણે ચઢાવું ભેટ સાચી સતકર્મની,

મારી એ ભેટને સ્વીકારજો રે…                 પુત્ર પ્રેમ. . .

 

બ્રાહ્મણની તૃપ્તિમાં આપ સદા તૃપ્ત હો,

દાક્ષિણ્યે દક્ષિણા લઈ તએ ખુશ હો,

જ્ઞાન પ્રેમ સંગમ વહાવજો રે…                 પુત્ર પ્રેમ. . .

=== ૐ ===

ભાદરવા વદ છઠ (પૂજ્ય મોટાભાઈનું [પિતાજી] શ્રાદ્ધ) , સં. ૨૦૪૮, ગુરુવાર. તા. ૧૯-૯-૧૯૯૨. બપોરે ૧૨:૪૭ વાગે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s