ઘર પણ મંદિર બને

સામાન્ય

(રાગ – દાદા તવ સાથ મળ્યો…)

 

આલય ના વાસો છે માનવ રહેઠાણનો,

ઘર પણ મંદિર બને વાસો જ્યાં રામનો.

 

આવાસે વાસ થાય જ્યારે ભગવાનનો,

નાતો બંધાય ત્યારે સાચો ઘનશ્યામનો,

ઈંટને ચૂનાનું ના રહેતું એ ખોરડું,

ઘર પણ મંદિર બને વાસો જ્યાં રામનો.

 

ઊર્મિનાં પુષ્પોનો હાર હું ચઢાવું,

સ્નેહનાં ફૂવારાથી ઈશને નવરાવું,

સંસ્કારે શણગારું ખંડ ઈશા રામનો,

ઘર પણ મંદિર બને વાસો જ્યાં રામનો.

 

સંતોનું શરણું ને સ્વાધ્યાયે ધ્યાન હો,

માનવના ગૌરવનું અહીંયાં સન્માન હો,

વાણીની મીઠાશે સહુનો સત્કાર હો,

ઘર પણ મંદિર બને વાસો જ્યાં રામનો.

 

સંતોષે અન્ન બને મીઠાં મિષ્ટાન્ન હો,

વહેંચી આરોગવાના વ્રતનો સ્વીકાર હો,

એવાં આવાસની સુવાસમાં ભગવાન હો,

ઘર પણ મંદિર બને વાસો જ્યાં રામનો.

=== ૐ ===

ચૈત્ર સુદ આઠમ, સં. ૨૦૪૮, શુક્રવાર. તા. – ૧૦-૪-૧૯૯૨.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s