મંદિર દીઠું

સામાન્ય

(રાગ – સ્વાધ્યાય દ્રષ્ટિ વિધાયક આપતો રે)

 

મંદિર દીઠું ઘર ઘર ઘૂમતું રે,

એની લાગે ખૂબ નવાઈ…             મંદિર. . .

 

આજ લગી સૌએ મંદિરમાં જતાં રે,

હવે તો પરભુ ઘરઘર જાય…          મંદિર. . .

 

ગામ લોક દેતાં નીત નીત નોતરાં રે,

રામજી મંદિર સાથે જાય…           મંદિર. . .

 

પાપના જાળાં સૌને પીડતા રે,

ક્હાનજી આવતાં દૂર થૈ જાય…    મંદિર. . .

 

આદત ખોટી મનુષને મારતી રે,

ભાગે હરિની હાજરીમાંય…          મંદિર. . .

 

સંપને એકતાના ફૂલ મ્હોરીયા રે,

વેરઝેર વીંછી રગદોળાય…          મંદિર. . .

 

રામજી વનમાં ઝૂંપડે ઘૂમીયા રે,

ભક્તો પૂરે મંદિરમાંય…               મંદિર. . .

 

‘દાદા’ રામને ઘરે ઘરે લૈ જતાં રે,

તેથી હરિ બહુ હરખાય…             મંદિર. . .

=== ૐ ===

પોષ સુદ બારસ, સં. ૨૦૪૯, મંગળવાર. તા. ૫-૧-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s