તારા કીર્તિ કળશ ચળકે.

સામાન્ય

કીર્તિ કળશ ચળકે;

તારા કીર્તિ કળશ ચળકે,

પુરસ્કાર પ્રભુ દે;

તારા કીર્તિ કળશ ચળકે.

 

દિલ કરતાં દિલ સાથે વાતો,

બાંધ્યે માનવ માધવ નાતો,

હૃદય વીણા રણકે…             તારા કીર્તિ. . .

 

તન દીધું યોગેશ્વર કાજે,

મન ઘનશ્યામ હૃદયમાં રાચે,

ધન કૃતિનું છલકે…             તારા કીર્તિ. . .

 

કરી કૃતિ ઈશ જેમ છૂપાયો,

કર્મ કીધાં ન જૂવે પડછાયો,

ફોરમ થૈ મહેકે…                 તારા કીર્તિ. . .

 

ધર્મ જ્હાનવી તેં રેલાવી,

સ્થાન સ્થાનમાં તે ફેલાવી,

હરિ હૃદય હરખે…                તારા કીર્તિ. . .

 

દઈ પ્રેરણા ગુણીજનોને,

શ્યામ ઈનામ મોકલે તુજને,

સહુનાં મન મલકે…             તારા કીર્તિ. . .

=== ૐ ===

ચૈત્ર સુદ પાંચમ, સં. ૨૦૪૯, રવિવાર. તા. ૨૮-૩-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s