નયન માંહીં રમજો.

સામાન્ય

ગુરુદેવ ચરણો મહીં સ્થાન દેજો,

નયન માંહીં રમજો હૃદયમાં નિવસજો.

 

છે માનવ કલેવર ને મનમાં પશુતા,

મીટાવીને જડતા તમે દો પ્રભુતા,

વિરંચિ સમા જન્મ નવલો અરપજો…        નયન માંહીં. . .

 

સંતાનનો દેહ પોષે જનેતા,

પિતા પુત્રને રક્ષતા ને ખીલવતા,

થઈ વિષ્ણુ મન બુદ્ધિને પુષ્ટ કરજો…        નયન માંહીં. . .

 

નઠારી મનોવૃત્તિ જીવન બગાડે,

નરકની ઊંડી ખાઈમાં એ પછાડે,

તમે થૈને શંકર કુવૃત્તિ મીટવજો…              નયન માંહીં. . .

 

ગુરુદેવ અજ્ઞાન પાષાણ ભેદો,

અહંકાર લાચારીની ગાંઠ છેદો,

તમે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ અમોને અરપજો…            નયન માંહીં. . .

=== ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s