પ્રતિમા રણછોડની.

સામાન્ય

તને આપું હું ભેટ લીલા છોડની,

તું બતાડે પ્રતિમા રણછોડની.

 

વૃક્ષ વધતી પ્રતિમા છે લાગતી,

વળી સંતની પ્રતિભા પણ નાચતી,

દુ:ખી જનને દે ભેટ આનંદની…            તું બતાડે. . .

 

ઝાડ પાણીની જેમ નહીં ચાલતું,

વધી માનવ સમું ઊંચે મહાલતું,

ઝાંખી દેતું જડ ચેતનમાં રામની…        તું બતાડે. . .

 

જાણે શાખામાં શિવ; પાન પાર્વતી,

કૂંપળોમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રતીતી થતી,

બીજ જ્ઞાન રૂપ મૂર્તિ હો બુદ્ધની…        તું બતાડે. . .

 

વાયુ વર્ષાની સંગાતે પ્રીતડી,

કરે ધરતી સાથે મીઠી વાતડી,

રચી મહેફીલ રસ રૂપ અને ગંધની…     તું બતાડે. . .

 

કીધું દર્શન પાંડુરંગે વૃક્ષમાં,

દીધું  સૌને ભક્તિના સ્વરૂપમાં,

ધરા ઉરમાં છે લાગણી સંતોષની…       તું બતાડે. . .

=== ૐ ===

અષાઢ વદ ચોથ, સં. ૨૦૪૯, ગુરુવાર. તા. ૦૮-૦૭-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s