રાખડી બ્હેનીની.

સામાન્ય

(રાગ – ધ્યાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાનમાં)

 

રાખડી બ્હેનીની પ્રેમ પુષ્પ પાંખડી,

રાખડી બ્હેનીની ઊર્મિની આંખડી.

 

લાગણીના દોરા પર સ્નેહનું છે ફૂમતું,

રક્ષાનો કૉલ દઈ ગૌરવથી ઝૂમતું,

રાખડી પ્રગતિના પગલાંની ચાખડી…        રાખડી. . .

 

બંધન થૈ મનના વિકારોને બાંધતી,

ભાવ તંતુ થૈને હૈયાંને એ સાંધતી,

રાખડી સંયમની જાણે કે લાકડી…            રાખડી. . .

 

લાદેલું બંધનના હોંસે અપનાવીયું,

બ્હેનીની પ્રીતીનું બંધન સ્વીકારીયું,

રાખડી વિજયની મૂરત છે ફાંકડી…           રાખડી. . .

 

માંગણી નથી કોઈ કેવળ છે લાગણી,

ભાઈલાના હિતોની કીધી છે વાવણી,

રાખડી ઠારે છે બળબળતી આંતડી…        રાખડી. . .

=== ૐ ===

અધિક ભાદરવા સુદ ચોથ, સં. ૨૦૪૯, શનિવાર. તા. ૨૧-૦૮-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s