સાંઈ આરતી.

સામાન્ય

 

સાંઇનાથ જય હો; પ્રભુજી સાંઈનાથ જય હો,

બ્રહ્મ થયું સાકારીત (૨); નયને નર્તન હો…         સાંઇનાથ. . .

 

વિભૂતિનો વૈભવ નિર્ધન સમ રમતાં….                પ્રભુ (૨). . .

વૈભવવાનો યાચક (૨); થઈ ચરણો ચૂમતાં…     સાંઇનાથ. . .

 

શ્રદ્ધાના સેતુથી ભક્ત હરિ મળતાં…                     પ્રભુ (૨). . .

ધૈર્ય સબૂરી ધરતાં (૨); શુભ કારજ ફળતાં…       સાંઇનાથ. . .

 

ધર્મ પંથના ભેદો વેર ઝેર ભરતાં…                         પ્રભુ (૨). . .

એક જ સૌનો માલિક (૨); સ્નેહ થકી વદતાં…    સાંઇનાથ. . .

 

સ્મરણ થતાં હાજર થઈ સહુનાં દુ:ખ ટાળો…         પ્રભુ (૨). . .

ઈચ્છીત ફળ આપીને (૨); વિઘ્ન સકળ બાળો… સાંઇનાથ. . .

 

કરુણામય દ્રષ્ટિને સ્નેહ સભર હૈયું…                  પ્રભુ (૨). . .

પાપીને અપનાવી (૨); પૂણ્ય સદન અર્પ્યું…        સાંઇનાથ. . .

 

દત્તાત્રય શિવ મોહન રામ રૂપે પ્રગટ્યા…             પ્રભુ (૨). . .

જે ભાવે જે પૂજે (૨); તે રૂપે મળ્યા…                    સાંઇનાથ. . .

 

રોગી ભોગી યોગી જે કારણ ભજતાં…                 પ્રભુ (૨). . .

માગે તેવું દેતાં (૨); ઈચ્છાના ભર્તા…                 સાંઇનાથ. . .

 

દીન બની હું બાળક આવું તમ શરણે…               પ્રભુ (૨). . .

ભવ સાગરથી તારો (૨); લઈ લો તમ ચરણે…     સાંઇનાથ. . .

=== ૐ ===

અધિક ભાદરવા વદ બીજ, સં. ૨૦૪૯, શુક્રવાર. તા. ૦૩-૦૯-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s