અભિવાદન

સામાન્ય

“कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥”

 

“મળે નચિકેતા સો મુજને સર્જુ વિશ્વ નીરાળું”

સ્વપ્ન વિવેકાનંદે દીઠું સાકારીત હું ભાળું.

દાદા તમને લાખ પ્રણામ.

દીદી તમને લાખ પ્રણામ.

 

ભરે ઠેકડા મત્ત મયુર શી નાનકડી જયશ્રી જ્યાં,

વિદ્યાપીઠમાં સંગે રમતાં સંસ્કૃતિ ધનશ્રી ત્યાં,

માંડી રમ્મત ગમ્મત ધર્મ અને સંસ્કૃતિ જીતવા,

ક્ષણ ક્ષણ દિધી શિક્ષણ કાજે જીવંત જીવન પૂજવા,

પાંડુરંગ પગલાંમાં ડગલાં ભરતી હું નીહાળું…

સ્વપ્ન. . . દાદા તમને. . .

 

આવી કન્યાદાનની વેળા દાદાના આંગણમાં,

જયશ્રીને આવાસ મળ્યો ત્યાં શ્રીનિવાસના ઘરમાં,

કણ્વ સમા દાદા ને તાઈ આશ્રુધાર છલકાવે,

પતિગૃહે ગદ્ ગદ્ કંઠે એ લાડકડીને વળાવે,

ધર્મ સંસ્કૃતિના રત્નોનું દાન દિધું રૂપાળું…

સ્વપ્ન. . . દાદા તમને. . .

 

ગામ ગામમાં દાદા સ્ંગે પ્રભુકાર્ય આરંભ્યુ,

ગીતાત્રયની સરવાણીથી ગીતામૃત પીવડાવ્યું,

વિદેશોની ધરતીમાં કહાનાનું ગીત સૂણાવ્યું,

ભોગવાદની સામે ભાવ તણું ઝરણું છલકાવ્યું,

પાંડુરંગ યોગેશ્વર વદને હાસ્ય રમ્યું મર્માળું…

સ્વપ્ન. . . દાદા તમને. . .

 

સરલ છતાંયે મધુરી વાણે પ્રભુકાર્ય સમજાવ્યું,

વિદેશોના વિદ્વાનોને એનું ઘેલું લાગ્યું,

શંખનાદ કીધો’તો જ્યાં સ્વામી વિવેકાનંદે,

સો વર્ષે દીદીને નીરખી રે ધરતી આનંદે,

પાંડુરંગના પ્રભુકાર્યને યૌવન મળ્યું રસાળું…

સ્વપ્ન. . . દાદા તમને. . .

 

સમજી ધનશ્રી ધન છે યોગેશ્વર-દાદાના દિલનું,

કૃતિભક્તિ નૈવેદ્ય ધરાવે સ્વાધ્યાયી પોતાનું,

જયશ્રી આજ વિજયશ્રી લઈને અમ આંગણીયે આવી,

હૃદય કુસુમ અર્પે સ્વાધ્યાયી લેજો સ્નેહે વહાવી,

આશિષ દેજો યોગેશ્વર ને દાદા પ્રમ કૃપાળુ…

સ્વપ્ન. . . દાદા તમને. . .

=== ૐ ===

આસો વદ ત્રીજ, સં. ૨૦૪૯, મંગળવાર. તા. ૦૨-૧૧-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s