રામજી સ્વીકારે

સામાન્ય

રેતીનો કણ દે કે મણ મણના પથ્થર,

રામજી સ્વીકારે જે પ્રભુ કાજ તત્પર.

 

ચંદ્ર અને તારા ઈશ્વરને મન “મારાં”,

સૌમાં રેલાવી છે તેજ કિરણે ધારા,

અંધકાર ભેદ્યો તો સ્થાન મળ્યું અધ્ધર…        રામજી. . .

 

ચંપો ને મોગરો ચમેલી કે જાઈ,

દઈ દે ફોરમ નિજની ઈશ ચરણે જઈ,

ફેલાવે સદગુણ પુષ્પોનું જે અત્તર…                રામજી. . .

 

મળ્યું નહીં તેની ફરિયાદ કદી થાય ના,

ઈચ્છાના દોરડાથી માધવ બંધાય ના,

એની ઈચ્છામાં સમરસ થઈ જા સત્વર…      રામજી. . .

 

દીધું ભગવાને જે તે એને દેવું,

એનાં ઉપકારોનું વાળવું છે દેવું,

ભક્ત ભગવાનનું મટી જાશે અંતર…             રામજી. . .

 

નાનો ને મોટો એ ભેદ બધો ખોટો,

પ્રભુ કાર્ય કરતો જે તેનો ના જોટો,

સૌને સ્વીકારે દાદા ને યોગેશ્વર…                  રામજી. . .

=== ૐ ===

કારતક સુદ દશમ, સં,. ૨૦૫૦, મંગળવાર. તા. ૨૩-૧૧-૧૯૯૩.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s