અભ્યર્થના.

સામાન્ય

।। श्री गणेशाय नम: ।।

।। श्री योगेश्वरो विजयते ।।

 

હે પ્રભુ! અક્ષર સંયોજનથી બનેલાં

શબ્દોની તું મને સમૃદ્ધિ આપ. તે શબ્દો

દ્વારા હું તારાં ગુણ ગાન ગાઉં. તારી

આકળ કળાને માણું. તારા હૃદયમાં પ્રવેશીને

તારા પ્રેમનું પીણું આકંઠ પીઉં. મારી તૃપ્તિના

ઓડકારો તારું ગીત બને અને સમસ્ત

હૈયાંને તારા સ્નેહામૃતનું પાન કરાવીને

તૃપ્ત બને. તે પછીથી હું તારા “અક્ષર” ધામમાં આવું.

 

હે પ્રભુ! મારાં ગીતો ક્લેશ દ્વેશ

નિવારે. સતત તારી પ્રેમધારા વહાવે

સૂકાં ભઠ માનવ રુદિયામાં આનંદની

વનરાજી ડોલાવે.

 

માટે હે યોગેશ્વર! મારાં કાવ્યોમાં

તારી બંસીના સૂર ઠાંસી ઠાંસીને ભર.

મા સરસ્વતીની વીણાનો ઝણકાર મને

લાવી આપ. ભગવાન શિવજીની નૃત્ય

લીલાથી ગીતને થનગનતું બનાવ. અંતે

મારી પ્રેરણા મૂર્તિ – ગુરુ મૂર્તિ પૂ. દાદાનો

પ્રેમ અને મારાં ગીતોમાં એમની

ઇચ્છા ભરી દે. ~ એજ અભ્યર્થના.

=== ૐ ===

પોષ વદ પાંચમ, સં. ૨૦૫૦, રવિવાર. તા. ૨-૧-૧૯૯૪.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s