સંસ્કૃતિનો શ્વાસ

સામાન્ય

પોણી સદીનો ઈતિહાસ છે તું,

સંસ્કૃતિનો શ્વાસ છે તું…

 

જીવતાં મડદાં હરતાં ફરતાં,

સુખના મૃગજળમાં સૌ તરતા,

મૃતને અમૃત દાન દે તું…               પોણી…

 

રાગ દ્વેષની ભડ ભડ જ્વાળા,

શ્રેય માર્ગ પર વાદળ કાળાં,

ચીંધે અમૃત દ્વાર જઈ તું…             પોણી…

 

દંભી ધર્મની જામી હેલી,

હરિ સંગે પણ આંખ મીંચોલી,

ગીતામૃતનું પાન દે તું…                પોણી…

 

જન રુદિયામાં કીધો ઉત્સવ,

હરિ હૈયે પણ જામ્યો ઓચ્છવ,

જગ તુજ અમૃત ઉત્સવ કરતું…     પોણી…

=== ૐ ===

મહા વદ બારસ, સં. ૨૦૫૦, સોમવાર. તા. ૭-૨-૧૯૯૪.

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s