વ્યથા

સામાન્ય

મેળવેલું જાય છે એની વ્યથા,

ને માણવાનું જાય છે એની વ્યથા.

 

હૃદયની ભૂમિ ઉપર આશાની વેલો પાંગરે,

થંભ્યા વિના વધતી રહે જીવન સદન ઢાંક્યા કરે,

માણવાના મૃગજળોને પામવાની તે કથા…              મેળવેલું…

 

હામ છે નાની ને રોકે અડચણો કેરા ખડક,

ઈચ્છા રમે દિગંતમાં ના પોં’ચતી કોઈ સડક,

વિસ્તારનો વસ્તાર તો ફાલ્યા કરે એની વ્યથા…      મેળવેલું…

 

ઈચ્છા તને પણ વાસ છે શું? વાસના તેથી બની?

વાસનાની રમ્યતા થઈ શૃંખલા જન્મો તણી,

હર જન્મમાં મળવું છતાં ઓછું પડે તેની વ્યથા…     મેળવેલું…

 

વાસનાના વિશ્વમાં ગલીઓ અને રસ્તા ઘણાં,

વિશ્વ રચનારો ભૂલે ક્યાં પોં’ચવાનું છે ભલા,

વાસના ઈશ્વર બને ત્યારે મટે સઘળી વ્યથા…           મેળવેલું…

=== ૐ ===

ફાગણ વદ છઠ, સં. ૨૦૫૦, ગુરુવાર. તા. ૩-૩-૧૯૯૪.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s