પાંડુરંગના કદમ

સામાન્ય

ચાલતાં કદમ, દોડતાં કદમ;

પાંડુરંગના જંગે પહોંચતાં કદમ.

 

સુકાયેલાં હૃદયને ભાવ વારીથી ભીંજાવતાં,

જીવનની પાનખર મહીં વસંતને નચાવતાં,

દ્વેષનું દમન, સ્નેહનાં સુમન…                  પાંડુરંગના…

 

ધર્મ માંદલો થયો ને સંસ્કાર સડી ગઈ,

સદ્ગુણોની લાશ આમ તેમ આથડી રહી,

પ્રેરણા નયન ઉત્સાહમય વદન…             પાંડુરંગના…

 

ભોગવાદ સ્નેહ ગંગને સદા ડહોળતો,

સ્વાર્થ કાજ લાગણીનો ફાયદાથી તોલતો,

મૈત્રીનું સ્મરણ પ્રેમના કિરણ…                  પાંડુરંગના…

 

રાત દિન સહુને ધ્યેય ચીંધવાને દોડતાં,

પાંગળાને સાથ લૈને કાર્યમાં પરોવતાં,

થાક વિસ્મરણ ધ્યેયનું રટણ…                  પાંડુરંગના…

=== ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s