કૌતુક રૂપાળું!

સામાન્ય

ચાલો સૌ જોવાને કૌતુક રૂપાળું,

ચાલો સૌ જોવાને કૌતુક રૂપાળું.

 

દિધી કૃતિભક્તિ તેથી જાગી શક્તિ,

પ્રભુ કામ કરે અહીં એક એક વ્યક્તિ (૨)

જોબનને ધ્યેય મળ્યું એવું રસાળું…        ચાલો સૌ…

 

મત્સપુત્રે કીધી મત્સ્યગંધા લીધી,

સાગરેથી મળ્યા માધવીના નિધિ (૨)

નારાયણને લાગ્યું નીરખીને ઘેલું…        ચાલો સૌ…

 

છોડ માંહી રણછોડ થયા જાણવાના કોડ,

વૃક્ષમંદિર કીધાં જગે એની ના જોડ (૨)

માધવનું દર્શન દીઠું હરીયાળું…              ચાલો સૌ…

 

કૃષિકારે એવાં કૃષિ ક્ષેત્રો સૃજ્યાં,

શિવ શાખામાં મૂળ માંહી માધવ રમ્યા (૨)

કીધું સુલક્ષ્મીનું દર્શન નીરાળું…             ચાલો સૌ…

 

હતાં જીવન જ્યાં મૃત ચહ્યું જીવન અમૃત,

લોકનાથ અમૃતાલયમ્ વહાવે ત્યાં પ્રીત (૨)

માનવ ને માધવનું મિલન હુંફાળું…        ચાલો સૌ…

 

થાય જીવન આ રત્ન કીધો તેવો પ્રયત્ન,

રત્ન કલાકાર કરતા શુભ જીવનનો યત્ન (૨)

મોઘેરા જીવનના મૂલ્યને બતાડ્યું…      ચાલો સૌ…

 

જગે અચરજ દીઠું કોણે કૌતુક કીધું?

પાંડુરંગે કૃતિભક્તિ ફૂલડું દિધું (૨)

નાચે યોગેશ્વરનું હૈયું રસાળું…                ચાલો સૌ…

=== ૐ ===

પોષ વદ સાતમ, સં. ૨૦૫૧, સોમવાર. તા. ૨૩-૧-૧૯૯૫.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s