પુસ્તકાલય: એ વાતનું આશ્ચર્ય!

સામાન્ય

વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.‘ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય”માં પ્રકાશિત મારું ગીત ‘એ વાતનું આશ્ચર્ય!’ એપ્રિલ ૨૦૧૭માં પ્રકાશિત થયું હતું.

 

Advertisements

One response »

  1. ગીધની વાત દ્ર્ષ્ટાંત તરીકે ઠીક ન લાગી. એ માંસના ટુકડા શોધવા જ આકાશમાં ઊડે છે.

    બાકી છેલ્લી કડી આપણા અને બીજે પણ… ઘણા બધા ઉપદેશકોને બરાબર લાગુ પડે છે. એમના કરતાં તો મહેનતથી રોજનું દનિયું રળી ખાતો, સામાન્ય માણસ વધારે ખાનદાન લાગે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s