લેખ: માનવ મેળો માણ્યો – સંત પુનિત મહારાજ

સામાન્ય

વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.‘ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય” દ્વારા મારી લેખમાળાનું નિયમિત પ્રકાશન થાય છે. આ લેખમાળામાં પ્રકાશિત મારો લેખ “માનવ મેળો માણ્યો – સંત પુનિત મહારાજ” નવેમ્બર ૨૦૧૭માં પ્રકાશિત થયો હતો.

 

સંત પુનિત મહારાજ

Advertisements

One response »

 1. Very good.Congratulations to Shri Dineshbhai Pathak
  On Mon, Apr 23, 2018, 10:20 AM તમારું મનન એજ મારું કવન હો! wrote:
  > [image: Boxbe] This message is eligible
  > for Automatic Cleanup! (comment-reply@wordpress.com) Add cleanup rule
  >
  > | More info
  >
  > પ્રા. દિનેશ પાઠક posted: “વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત
  > પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.‘ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય” દ્વારા મારી
  > લેખમાળાનું નિયમિત પ્રકાશન થાય છે. આ લેખમાળામાં પ્રકાશિત મારો લેખ “માનવ મેળો
  > માણ્યો – સંત પુનિત મહારાજ” નવેમ્બર ૨૦૧૭માં પ્રકાશિત થયો હતો. &nb”
  >

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s