લેખ: માનવ મેળો માણ્યો – અજાત શત્રુ અટલજી

સામાન્ય

વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.‘ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય” દ્વારા મારી લેખમાળાનું નિયમિત પ્રકાશન થાય છે. આ લેખમાળામાં પ્રકાશિત મારો લેખ “માનવ મેળો માણ્યો – અજાત શત્રુ અટલજી” ઓક્ટોબર ૨૦૧૮માં પ્રકાશિત થયો હતો.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Ab_vajpayee.jpg?d=600x450

અટલ બિહારી વાજપેયી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s