ભજગોવિન્દમ્

સામાન્ય

    શ્રીમદ્ જગદગુરુ આદિ શંકરાચાર્ય કૃત ‘ભજગોવિન્દમ્’ પર મારું ચિંતન રજૂ કરતું પુસ્તક હાલમાં પ્રકાશિત થયું. પ્રભુ અને ગુરુજનોની કૃપાથી આ મારું પ્રકાશિત થયેલું ૧૯મું પુસ્તક છે.

 

ભજગોવિન્દમ્ પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ

‘ભજગોવિન્દમ્’ પુસ્તકના વિમોચન સમયે,

આ પુસ્તક પ્રાપ્ત કરવા માટે મારો સંપર્ક સાધી શકો છો. અન્ય પુસ્તકોની જેમ આ પુસ્તક પણ આ બ્લોગના પુસ્તક વિભાગમાં ભવિષ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.

One response »

  1. પિંગબેક: પુસ્તકાલય: “ભજગોવિન્દમ્ ”ને આવકાર. | તમારું મનન એજ મારું કવન હો!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s