શ્રદ્ધાંજલિ

સામાન્ય

દિવ્ય જીવન સંઘ વડોદરા શાખાના માસિક “શિવપદ પરાગ“‍ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી.

શિવપદ પરાગ - શ્રદ્ધાંજલિ
શિવ પદ પરાગ જૂન – ૨૦૨૧.

અવધૂત પરિવારના “નારેશ્વરનો નાદ”‍ માસિકમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી.

નારેશ્વરનો નાદ – જૂન ૨૦૨૧.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s