ગીતા નિર્ઝરી

સામાન્ય

ગીતા જયંતિના પાવન પર્વે શ્રી. દિનેશ પાઠક દ્વારા રચિત “ગીતા નિર્ઝરી” પુસ્તક, આ બ્લોગના પુસ્તક વિભાગમાં ઈ-પુસ્તક તરીકે ઉપલબ્ધ કરીએ છીએ.

આપ સૌને આ પુસ્તક ગમશે એવી આશા સાથે અહિં પ્રગટ કરીએ છીએ.

ગીતા નિર્ઝરી

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s