પુસ્તક વાંચવા અથવા Download કરવા માટે પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠ પર કિલક કરો.

16 responses »

 1. ये श्लोक कालिदास का है …….किं माम निरिक्ष्यसी घटेन……स्त्री जवाब देती है ….. ….सत्यं ब्रविषी मकरध्वज बाण…… इनका पूरा विवरण मिल सकता है ?

 2. Hi sir ji
  હું તમારો બ્લોગ રોજ વિઝિટ કરું છું
  બ્લોગ બેસ્ટ છે
  હું મિલન પટેલ મોરબી થી
  સર્ જી whatsapp ગ્રુપ હોય તો add કરસો.
  9879796413

 3. ભાવગીત નું કોઇ પુસ્તક હોય pdf માં તો જાણ કરવા વિનંતી તેમજ કોઇ વોટ્સેપ ગ્રુપ હોય તો મને સામેલ કરવા વિનંતી.
  (M) 9426310007

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s