૧. ધરતીના દેવ                                                                         ૨. શિવ દર્શન

Dharti Na Dev Cover Pageશિવ દર્શન

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

૩. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૧                                                                ૪. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૨

દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૧દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૨

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

૫. સત્યં પરં ધીમહિ                                                                   ૬. શ્રી કૃષ્ણ માધુર્ય

સત્યં પરં ધીમહિ શ્રી કૃષ્ણ માધુર્ય

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

 

૭. ધન વરસે ઉર ન્હાય                                                              ૮. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૩

દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૩

ધન વરસે ઉર ન્હાય

વાંચો (Download)                                                                                                                                         વાંચો (Download)

 

૯. ષોડશ સંસ્કાર (સંસ્કાર સૌરભ)

 

 

 

 

 

 

 

વાંચો (Download)

 

પરવાનો:

Creative Commons License
મારા આ સાહિત્યનો પરવાનો Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

15 responses »

 1. ये श्लोक कालिदास का है …….किं माम निरिक्ष्यसी घटेन……स्त्री जवाब देती है ….. ….सत्यं ब्रविषी मकरध्वज बाण…… इनका पूरा विवरण मिल सकता है ?

 2. Hi sir ji
  હું તમારો બ્લોગ રોજ વિઝિટ કરું છું
  બ્લોગ બેસ્ટ છે
  હું મિલન પટેલ મોરબી થી
  સર્ જી whatsapp ગ્રુપ હોય તો add કરસો.
  9879796413

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s