• દિવ્ય જીવન સંઘ, વડોદરા દ્વારા ચૈત્રી નવરાત્રિ, સં ૨૦૭૦ (ઇ.સ. ૨૦૧૩) નિમિત્તે આયોજીત કાર્યક્રમમાં ‘દેવી સુક્ત’ પર મારું ચિંતન.


  • વડોદરાની સ્થાનિક ગુજરાતી TV Channel પર ઈ.સ. ૨૦૦૩ મા‌ં પ્રસારિત મારાં પ્રવચનો.


  • અવધૂત એકેડેમી દ્વારા આયોજીત રાજપીપળાના કાર્યક્રમમાં ‘‍દત્તનામ સ્મરણ’ પર મારું ચિંતન.

_________________________________________________________________________________

પરવાનો:

Creative Commons License
મારાં આ સાહિત્યનો પરવાનો
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s