પરમ પૂજ્ય શ્રી. પાંડુરંગ આઠવલે “દાદા” દ્વારા લખાયેલાં પત્રો.

Letters

મારા વિદ્યાર્થીએ દોરેલું મારું હસ્ત રેખા ચિત્ર.

Portrait

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s