Tag Archives: sorrow

Arise Awake O Man.

સામાન્ય

Arise Awake O Man,

    Arise Awake O Man,

Stop Not Till The Goal Is Reached.

    Arise Awake O Man.

 

You Can Be Arjun,

    Or Can Be Villain,

You Can Be What You Can. . .          Arise. . .

 

You Think You Are Sinner,

    But God Is Your Lover,

HE Will Take All Your Strain. . .        Arise. . .

 

God Is With You Always,

    Joy And Sorrow Are Plays,

With HIM Play All The Games. . .     Arise. . .

 

HE Showers HIS Mercy,

    Open Eyes And See,

‘DADA’ Is Divine Stream. . .                Arise. . .

=== ૐ ===

ચૈત્ર વદ બીજ, સં. ૨૦૪૨, શનિવાર. તા. ૨૬-૪-૧૯૮૬.

कृणवन्तो विश्वमार्यम् ।

સામાન્ય

सारे जगमें ईश वाहक बन गुंजेंगे हरदम,

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

 

भेदभाव हो ऊंचनीचके दफन उसे कर देंगे,

दानव वृत्तिको संहारे कफन लिये घूमेंगे,

हृदयकी बीना पर छेडे भक्तिकी सरगम ।

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

 

शौर्य और स्वार्पणके गीत जनगण वृंदोमें गाये,

अस्मिताकी तेजकीर्ण मानव मनमें प्रकटाये,

ईश श्रद्धा विश्वास जगाकर हम कर दे हमदम ।

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

 

अनिष्ट अत्याचार अनर्थोको जगसे मिटाये,

आलसकी निंद्रामें सोये जन जागृत कर पाये,

मानव मन शक्तिसे भर दे और जलाये गम ।

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

 

ऋषि दधीचिका बलिदान हमको आज पुकारे,

अर्जुनके गांडीवका गर्जन शौर्य गीत ललकारे,

अपना रक्त बहाकर करना संस्कृति रक्षण ।

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

 

वसुधा एक कुटुंब बने ऐसा हम यत्न करेंगे,

एक वृत्ति विचार एक ऐसा बंधुत्व रचेंगे,

वैचारीक क्रांति फैलाकर सर्जे स्वर्ण नूतन ।

कृणवन्तो विश्वमार्यम् । (४)

    === ॐ ===

ओ मेरे पांडुरंग तेरे कितने है रंग।

સામાન્ય

ओ मेरे पांडुरंग तेरे कितने है रंग,

कुछ जाने, जहाँको बतायेंगे हम …

आये गंगाके तीर देखे यमुनाके नीर,

किया हमने सरस्वती मांको नमन …

 

ज्ञान भक्ति कृतिकी त्रिवेणी बही,

भाव वर्षाकी रिमझिम बरसती रही,

खिले जीवन केवल किया मनको विमल,

आदमी आदमीका जुडाया संबंध …                  ओ मेरे …

 

तुने भक्तिकी शक्तिका प्रकटन किया,

एक निष्ठा सभर संगठनभी किया,

कि योगेश्वर कृषि मत्स्यगंधा हंसी,

आये बसने योगेश्वर अमृतालयम …                 ओ मेरे …

 

भेदका छेद तुने सहजमें किया,

रक्त सर्जक प्रभु है पिता ये कहा,

कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं,

आज तूटे जगतसे हैं झूठे भरम …                   ओ मेरे …

 

धर्म संस्कृतिका तु सहारा बना,

भ्रांत भक्ति जलाने तु शोला बना,

मिटा मनका मरन मिली ईशकी शरन,

दी है द्रष्टि समझने सुख और गम …                ओ मेरे …

 

आये आंसु ऋषिके नयनमें उभर,

पांडुरंगी जगतकी छबि देखकर,

देखो दुनियाके जन, खोलो अपने नयन,

मात गंगाके तट पर अनोखा मिलन …            ओ मेरे …

=== ॐ ===

मार्गशिर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी, सं. २०४२, शनिवार । दि. ४-१-१९८६।

હસતું જીવન

સામાન્ય

કાણું થયેલું વાસણ પાણી ભર્યુ નકામું,

કાળું થયેલું જીવન જીવ્યું બધું નકામું.

 

રોતાં રહેલાં નયનો હસવું કદી ખમે ના,

હસતાં રહેલ નયને દુઃખને હસાવી નાખ્યું. . .       કાણું. . .

 

ધનના જરીના પડદે દોષો ઘણા છૂપાયા,

ફાટ્યો નકાબ જે દિન અભડાઈ પાપ ભાગ્યું. . .    કાણું. . .

 

અંધાર ઓરડામાં ચિત્રો રસીલા રચવા,

રંગો અને રંગ્યા જીવન બગાડી નાખ્યું. . .            કાણું. . .

 

મોતે રચ્યું પ્રદર્શન વિધવિધ જીવનનું દર્શન,

જીત્યા હસેલ નયનો રોતું જીવ્યું નકામું. . .             કાણું. . .

=== ૐ ===

હવે કરો આરામ.

સામાન્ય

સ્વાધ્યાયી કહી દો ‘દાદા’ને, આપ કરો વિશ્રામ;

જીવન રામને કામે ખરચ્યું, હવે કરો આરામ.

 

દુઃખ દર્દને મિત્રો કીધાં, અગવડના પ્યાલા પણ પીધા;

દેહ ધર્મની મર્યાદા ઓળંગી, કીધાં કામ…                                                       જીવન…

 

કટાક્ષના કંટક પણ વાગ્યા, અગન ક્રોધના ભડકા દાઝ્યાં;

હસતાં હસતાં સહન કર્યાં, સહુ જગનાં દુઃખ તમામ…                                         જીવન…

 

જ્ઞાની પંડિત સહુ વિરોધી બેઠાં, તમ કીર્તિ અવરોધી;

યોગેશ્વરની સહાય તમને, વિશ્વે ગાજ્યું નામ…                                                  જીવન…

 

ઋષિ દધીચિ આપ લાવ્યા છો, ઈશ કામે અસ્થિ હોમો છો;

મોટા મોટા ઈન્દ્રોના પણ, છૂટતા દોર દમામ…                                                 જીવન…

 

પાંડુરંગ છો ભાવ સમંદર, ભાવ ઝરણ સૌનાં છે અંતર;

આકર્ષી એ સઘળા સ્ત્રોતો, જગવ્યો સૌમાં રામ…                                              જીવન…

 

કર્મયોગ સૂરજ સમ કીધો, ભાવે શ્યામને બાંધી દીધો;

ઉજ્જડ ને ઉજ્વળ છે કીધું, જીવન યાત્રા ધામ…                                                જીવન…

 

પ્રભુકાર્ય આપે બહુ કીધું, ઈશ મારગનું ઘડતર કીધું;

સૂચન કરો અમને શું કરવું, નહીં થઈએ ગુમનામ…                                           જીવન…

    ===ૐ===

વૈશાખ સુદ ચૌદસ, સં. ૨૦૪૧, શુક્રવાર. તા. ૩-૫-૮૫.