તારો હું બની જઉં કનૈયા તારો હું થઈ જઉં

સામાન્ય

તમારું મનન એજ મારું કવન હો!

(રાગ – મોરલી વેરણ થઈ રે કનૈયા તારી મોરલી વેરણ થઈ )

 

સ્વર: મનહર ઉધાસ અને અનુરાધા પૌડવાલ

 

 

 

તારો હું બની જઉં કનૈયા તારો હું થઈ જઉં.

 

 

મોરલીયો થઈ મોર પીંછ હું તારે શીશ ધરી દઉં

કાયાનું મયુરાસન કરીને સ્થાપન તુંજ કરી દઉં …           કનૈયા …

 

 

ગાય બનીને ગોકુળમાં હું તારા ધણમાં જઉં

તારા પ્રેમાળ સ્પર્શને પામી પાવન હું થઈ જઉં …              કનૈયા …

 

 

થઈને ફૂલડું તારા ચરણે ફોરમ ફોરી દઉં

તારાં જુલ્ફામાં જો ખોસે તો તો મલકી લઉં …                  કનૈયા …

 

 

સાગરના પેટાળે પોંચી શંખ હું બની જઉં

ચાહેતો એને બજવી લેજે પાંચજન્ય થઈ જઉં …              કનૈયા …

 

 

ચાંદલિયો થઈ ગગને પોંચી ગુણલાં તારાં ગઉં

ચંદ્રકિરણ ઘર ઘરમાં પોં’ચાડી તારી વાતો કહું …               કનૈયા …

=== ૐ ===

શ્રાવણ સુદ ચોથ, સં. ૨૦૩૪, મંગળવાર. તા. ૮-૮-૭૮.

View original post

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s