એ ગીત ગાવું

સામાન્ય

કહાનાએ ગાયું એ ગીત ગાવું…    (૨)

હોઠે રમાડું ને મનમાં સમાવું.. મનમાં સમાવું…          એ ગીત ગાવું…

 

ભાવ હિંડોળે શ્યામ ઝુલાવું…    (૨)

કૃતિ કુસુમ એને ચરણે ચઢાવું…ચરણે ચઢાવું…         એ ગીત ગાવું…

 

દુઃખના પહાડ તળે ન દબાઉં…    (૨)

પીડતાં દુઃખને પણ હું હસાવું…પણ હું હસાવું…        એ ગીત ગાવું…

 

હરિ મુજમાં તેથી હરખાઉં…    (૨)

મસ્ત થઈને હું ગુણ ગાઉં…હું ગુણ ગાઉ…                એ ગીત ગાવું…

 

પાપ કીચડમાં પદમ હું થાઉં…    (૨)   

ફોરમ હરિ ગુણની ફેલાવું… હું ફેલાવું…                   એ ગીત ગાવું…

 

સંત ગુણી જનનું છે પ્યારું…    (૨)

મોહનનું ગીતા ગીત ન્યારું… તે ગીત ન્યારું             એ ગીત ગાવું…

 

જ્ઞાનેશ્વર શંકર મન ભાવ્યું…    (૨)

પાંડુરંગે જગમાં ગાયું…જગમાં ગાયું…                      એ ગીત ગાવું…

===ૐ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s