દોડો દોડો રે યુવાનો.

સામાન્ય

દોડો દોડો રે યુવાનો, આગ સંસ્કૃતિને લાગી;

આગ સંસ્કૃતિને લાગી, સાથે ધર્મ ને પણ લાગી…                                  દોડો…

 

ઘરની લક્ષ્મણ રેખા ભુસી, મર્યાદા છે ભાગી;

દ્વારે દ્વારે ઉભા રાવણ, જોતા તાકી તાકી…                                           દોડો…

 

વેદોની સરવાણી રોકે, સ્વાર્થીઓની વાણી;

મનગમતા અર્થો કાઢીને બોલે, અવળી વાણી…                                     દોડો…

 

નિજનું ને ઈશનું ઘર ભાંગ્યું, એની ચિંતા મોટી;

ગૃહસ્થાશ્રમ ને મંદિર બગડયાં, તોય ન પીડા થાતી…                            દોડો…

 

સમાજ સેવા જન સેવાની, વાતો ઠાલી ઠાલી;

સ્વાર્થ સબંધો કાજે થાતી, વાતો ખાલી ખાલી…                                     દોડો…

 

“ભક્તિ સામાજીક શક્તિ”, दादा એ દ્રષ્ટિ આપી;

दादा પાછળ વિશ્વ બદલવા, ભરીયે પગલાં માપી…                                દોડો…

    ===ૐ===

દેવસુતી અગિયારસ – અષાઢ સુદ અગિયારસ, સં. ૨૦૩૯, બુધવાર. તા. ૨૦-૭-૮૩.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s